lundi 24 septembre 2018

Беласнежка з поні /Blanche-Neige avec рoneys

У 2012 годзе Тэатру юнага гледача  спатрэбілася музычная казка. Тэрмінова. То мусіла пісаць п'есу "Вялікія гномы і Беласнежка" ( у пракаце -- звыкыя "Беласнежка і сем гномаў"), а кампазітар Андрэй Цярэнцеў пашчыраваў над музыкай -- так, што можна было рабіць мюзікл. Ды зрабілі тое, на што разлічвалі -- музычны спектакль.

Беласнежка

Затое Беласнежку трактавалі як прынцэсу асаблівага выхавання, перадусім вялікую майстрыху-рукатворніцу, аматарку страляць з арбалета і ўладальніцу маленькага поні. Поні з'явіўся пасля таго, як натрапіла на вышывальную прапанову Maria Diaz. 


На поўны рост

Колькі гадоў я "усё хацела і чакала" невядома чаго, а потым за адзін адпачынак вышыла. Твар і руку -- петытам (у дызайнеркі -- крыжык). Падабрала гамаўскае "золата" і звыклыя піцерскія ніткі, якія ўпасавалі выдатна.Самая прыкрая праца выпала з рамкаю-аздобаю ў адну нітку -- некаторыя кавалачкі мусіла перашывать па тры разы (памылялася).

Вынік: памер 24, 5 х 29,5, музейнае шкло, афармленне ў мінскай майстэрні "Планета рамок".

Дэталь_1

Дэталь_2
 В 2012 году Театру юного зрителя понадобилась музыкальная сказка. Срочно. Поэтому и  написала  пьесу "Великие гномы и Белоснежка" (в прокате -- привычные "Белоснежка и семь гномов"), а композитор Андрей Терентьев поусердствовал над музыкой -- так, что можно было делать мюзикл. Да сделали то, на что рассчитывали -- музыкальный спектакль.


Зато Белоснежку трактовали как принцессу особого воспитания, прежде всего большую мастерицу-рукодельницу, любительницу пострелять из арбалета и обладательницу маленького пони. Пони появился после того, как я наткнулась на вышивальное предложение от Maria Diaz.

Канчатковы выгляд

Сколько лет я "все хотела и ждала" неизвестно чего, а потом за один отпуск вышила. Лицо и руку - петитом дизайнера -- крестик). Подобрала гамммовское "золото" и привычные питерские нити, которые отлично подошли.Самая досадная работа была над рамкой-украшением в одну нитку -- некоторые кусочки довелось перешивать по три раза (ошибалась). 

Результат: размер 24, 5 х 29,5, музейное стекло, оформленіе в минской мастерской "Планета рамок".  

1 commentaire: